Výstavy

Komiks vs. současné výtvarné umění. Jedním z poznávacích znaků komiksu jsou obláčky s textem, neboli bubliny. Podnětem pro tuto výstavu byly práce, ve kterých text opouští uzavřený prostor bubliny a mění se v obraz. Konkrétní příběh se vytrácí a nahrazuje ho pocit, že vyprávění buď už skončilo, anebo ještě nezačalo. To, co zůstává, je estetika a vyprávěcí postupy (několik obrazových políček), které ke komiksu odkazují. Z takových obláčků pršet nebude.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)