Reportáže

Piazzetě Nové scény Národního divadla v Praze dočasně vévodí velkorysý travnatý koberec o rozloze 430 m2, který doplnily originální interaktivní objekty a sochařská intervence do sochy J. Malejovského.

Piknik v podobě městského posezení – piazzeta ND jako veřejné fórum, které vybízí k rozličným aktivitám: čtení, hraní, posezení, opalování, sportování, odpočívání, cirkus, hodování… Civilní program v městské krajině otevřený pro všechny.

Instalace Piknik Nové scény vzešla z návrhu Nové scény ND a ateliéru Roháč Stratil. Návrh byl následně přihlášen do výzvy Městské zásahy Praha 2010. Piknik Nové scény byl jedním z 80 projektů, které mohli shlédnout návštěvníci stejnojmenné výstavy v pražském centru DOX. Úkolem architektonických týmů bylo najít konkrétní místo veřejného prostoru v pražské městské zástavbě, které je z jejich pohledu problematické a architektonickým zásahem změnitelné k lepšímu.

Přírodní zatravněná plocha o rozměru 430 m2 je umístěna na vyvýšeném pódiu nad povrchem stávající dlažby. Nosnou konstrukci pódia tvoří dřevěný systém praktikáblů. Na vodorovnou plochu pódia je osazena běžná skladba tzv. zelené střechy. Umístění plochy je plynule navázáno na květináče, které jsou situovány na piazzetu ND před tzv. restaurační budovu.

 

Antonín Jirát: Dopřejme jim zázraku II

Soubor tří interaktivních objektů sleduje téma zázraku coby důkazu existence nadpřirozena. Práce byla inspirována knihou bratří Strugackých Piknik u cesty. Verze „zázračné“ instalace, která byla vytvořena pro veřejné prostranství piazzety Národního divadla, posouvá téma zázraku do kontextu architektury doby normalizace – do doby, kdy byla v rámci dostavby ND postavena Pragerova budova Nové scény a současně byl vytvořen i samotný prostor piazzety. Společným jmenovatelem loňské (2009, Ústí nad Labem) i letošní verze je realizace uměleckého záměru pro prostor, který primárně nemá atributy galerie.

 

Pavel Karous a skupina Nová věčnost: Žvejkačka

Dočasná intervence sochaře Pavla Karouse do sochy Josefa Malejovského Znovuzrození (1983), která je trvale umístěna na prostranství piazzety ND. Umělec se již několik let zabývá primárně sochou a plastikou ve veřejném prostoru 70. a 80. let 20. století. „Taková žvejkačka,“ hodnotí dnes již téměř historickou sochu cyklisté okupující piazzetu. Skupina Nová věčnost připravila instalaci ve složení Pavel Karous, Helena Sequensová, Adam Stanko.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)