Přednášky

Habilitační přednáška Anny Daučíkové „Vrhnut pohlad na pohyblivý obraz – video ako obraz v pohybe“, proslovená 14. prosince 2006 na AVU v Praze.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)