Výstavy

Sochařský svět Boštjana Drinovce představuje promyšlené propojení obsahu a formy. Obsah sochařského návrhu přímo souvisí se vznikem sochy, autor totiž při samotném procesu tvorby každého uměleckého díla neustále aktualizuje techniku a používané metody.

Drinovec má nezaměnitelný autorský styl vyplývající z odlišného pohledu na svět, který je tentokrát prezentován v místní galerii Alkatraz na výstavě s názvem The Cacophonic Generator (Generátor kakofonie). Znovu zde uvidíme spíše mobilní než statické obrazy představující svět a odrážející obecné sociálně-kritické pohledy na uměleckou tvorbu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)