Výstavy

Aleksandar Dimitrijević z Užice patří k těm nejčerstvějším přírůstkům mladého umění, známým napříč místní scénou a brzy snad i za hranicemi země. Nasazení, s jakým pracuje na svých obrazech, je nezměrné. Zde představuje v bělehradské galerii Remont množství ze svých posledních maleb.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)