Reportáže

Medzinárodný umelecký projekt Transart Communication – Public Dialog je zameraný na maďarsko-slovenskú pohraničnú oblasť. Cieľom festivalu je opätovne premyslieť základné otázky interetnicých a multikultúrnych vťahov, predovšetkým s akcentom na aktuálne vzťahy slovensko-maďarského spolunažívania.Vo verejných priestranstvách Komárna a Komáromu, miest rozdelených hranicou, ležiacich na protiľahlých brehoch Dunaja, realizuje svoje projekty 20 maďarských a slovenských umelcov s nádejou, že prispejú k európskemu riešeniu existujúcich napätí, kultúrnych a etnických nezrovnalostí. Projekt v sebe zahŕňa umelecké sympózium, public artovú výstavu, performance a diskusie.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)