Výstavy

„Procházeje se za osamělých nocí, nelze abych nemyslel na to, jak noc krásně stírá zbytečné detaily zrovna tak, jako činí i naše paměť.“ (Jorge Luis Borges, „A New Refutation of Time“ (1944/1946) Labyrinths 1970, Penguin, p.258)

Individuální volba kterak reformulovat paměť a strategii zapomínání je společným jmenovatelem kurátorské koncepce a vybraných děl 51. říjnového salónu. V citlivém výběru, dokumentárním a filozofickém zaměření reflektuje globální dějiny v kontextu současných dějin na Balkáně. Výstava si klade za cíl přispět k diskuzi o neizolovatelnosti událostí, které spíše potvrzují opakování dějin, k rekonstrukci minulosti a individuální paměti vůbec.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)