Výstavy

Jaroslav Varga (1982, Trebišov) vo svojej práci skúma fenomén zážitku ako predstavenia tak, že prehodnocuje obvyklé spôsoby jeho sprostredkovania. Vytvára novú choreografiu divákovho pohybu v dobre známom priestore, či iniciuje prenos diváka do nových súvislostí cez fikciu. Vytvára kvázi bedekre pre urbánnych prieskumníkov (Urbex), v rámci ktorých konštruuje nové topografie a povzbudzuje k novému chápaniu súvislostí týkajúcich sa miesta, ktoré je inak stereotypne zafixované v pamäti. Takto sa sprítomňujú obrazy minulých, či imaginárnych mikrokonfliktov v paralelných svetoch mesta, nanovo sa rozohrávajú v reálnom čase a priestore.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)