Výstavy

Nina Kurtela je umělkyně ze Záhřebu, pracující a žijící mezi Záhřebem a Berlínem, pohybující se na hraně výtvarného umění, videa, performance, současného tance a choreografie.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)