Výstavy

Výstava mapuje tvorbu súčasných slovenských a českých autoriek, ktoré reflektujú aktuálne témy, akými sú telo, telesnosť, identita, vzťahy (deti, rodina), práca s pamäťou rodiny.

Je pravidlom, že keď sa realizuje výstava autoriek, ktoré pracujú s uvedenými témami, automaticky sa predpokladá, že pôjde o projekt spojený s otázkami feminizmu. Zámerom výstavy nie je opierať sa o feminizmus ako o jediné možné východisko, ale ani sa voči nemu vymedzovať negatívne.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)