Výstavy

Michal Moravčík (1974, Bratislava) pracuje často miestošpecificky a mnohé jeho diela sú previazané na lokálny kontext. Systematicky sa venuje najmä pamäti, súvislostiam urbanizmu, nacionalizmu a kvality života. V rámci urbanizmu sa zaoberá nuansami nedokončených detailov, vrstvami nedoriešených infraštruktúr, či následných developerských zjednodušení. Jeho kritika nacionalizmov vychádza z politicko-historických súvislostí, tematizuje flexibilitu, či mennosť dejín ktoré sú podľa potreby deformované aktuálnou politickou propagandou. DKP (skratka pre inventár „Drobných a krátkodobých predmetov“) sa v nadväznosti na nedávne diskusie v Čechách a na Slovensku zaoberá problémom umeleckých inštitúcií. Predstavuje dva pamäťové modely architektúry: akadémiu umení (Vysokú školu výtvarných umení / VŠVU v Bratislave) a národnú galériu (Slovenskú národnú galériu / SNG). Obe sprostredkovávajú estetické skúsenosti ďalšej generácii umelcov a širokej verejnosti; akadémia usmerňuje budúcnosť umenia a galéria ovplyvňuje jeho spoločenský význam.Modely DKP sú nábytkovými objektami, ktorých štruktúra kopíruje existujúce budovy podľa pamäti. Keďže ide o nepresné architektonické modely, ich mierka je odvodená od reálnych budov len v hrubých proporciách. Štandardizovaná veľkosť interiérového nábytku sa pre diváka stáva prístupným merítkom.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)