Výstavy

Roztodivné postavy vykreslující tento nový směr práce byly vytvořeny jako svatyně nepopsatelného, ekcentrické figury, které by mohly být vnímány též třeba jako stráže, střežící vchod do jakési bájné země, svým pohledem soustavně zneklidňují diváky.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)