Výstavy

Ivan Dudáš /1980/, ktorý sa profiluje v oblasti nových médií a videa, sa dlhodobo zaoberá problematikou spracovania digitálneho obrazu.Výrazným prvkom je manipulácia obrazu, jeho vrstvenie, premazávanie, prekrývanie, ktoré mu umožňuje posilnenie významu dejových línií, totálne nasadenie jedného silného momentu do uzavretej slučky. Aktuálna výstava je návratom k téme VHS – pások, jedného z technických zázrakov po objavení celuloidového pásu filmu, ktorý začal novú éru v spracovaní a prezentovaní pohyblivého obrazu. Ivan Dudáš využíva proces mediálnej archeológie, na jej základe stavia výskum média VHS pásky, ktorá vo svojej dobe znamenala sci-fi technológiu budúcnosti. Toto médium uctieva ako objekt a využíva jeho jednoduchú formu lineárneho pásu k vytvoreniu minimalistických obrazov, kedy sa z nosiča obrazu stane obraz sám. Druhou rovinou je deštrukcia spomienky na udalosti, ktoré sa na pásky zaznamenali ako budúce deje. Vytvárajú filmovú koláž prepletenú deštruktívnymi zásahmi autora.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)