Výstavy

Ústředním motivem výstavy Rodina základ státu je vztah jednotlivce, jeho osobní i rodinné paměti k instituci státu a systematizování života v moderní společnosti. Jedna z prací, která se tohoto problému týká, nese název Pokoj tomuto domu. Tu vytvořil Martin Nytra (*1987) již v rámci školního zadání „vitráže do sakrálního prostoru“ na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Jedná se o lidovou zvyklost zdobení na Moravském Slovácku. Umělcova zkušenost pochází z rodinného domu jeho prarodičů a dále ji rozvíjí v kontextu konkrétního rodinného příběhu, který se udál v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Toto místo, známé jako poslední úkryt skupiny parašutistů, bylo také působištěm biskupa Gorazda, umělcova prastrýce, popraveného v souladu s říšským právem za ukrývání nepřítele.

Martin Nytra kontinuálně řeší téma uvěznění jedince v systému, vzorci výchovy a jeho umístění v organizační struktuře státu. Jeho snahou je nalezení klidového prostoru v trhlině systému.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)