Výstavy

Radio projekt je o tom, jak hudba ovlivňuje jednotlivce, o uvědomování si signálů, které přijímáme za vlastní, a možnostech jejich interpretace.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)