Reportáže

Výstava je startovním projektem 4AM Fóra pro architekturu a média v Galerii architektury v Brně a je připravována ve spolupráci s fórem experimentální architektury ve Vídni.

Na výstavě budou pomocí diaprojektorů představeny události, osobnosti, kultura a architektura druhé poloviny 20. století. Promítané snímky (celkem asi 1000 diapozitivů) odhalí kontrasty a souvislosti v osudech vybraných osobností a vizuální reality jednotlivých epoch a zemí. Vedle sebe se objeví například rakouská architektka, spolupracovnice Adolfa Loose a komunistka Margarete Schütte-Lihotzky a komunisty popravená Milada Horáková – obě ženy byly vězněny ve stejném německém žaláři.

Nové souvislosti vyvstanou při srovnání japonské a italské společnosti, umění a architektury té doby nebo dobových „fetišů“ SPACE a BETON, které byly v různých podobách společné i zemím odděleným železnou oponou. Další sérii tvoří mimo jiné portréty osobností, které se během svého života projevily konkrétním odvážným činem či dlouhodobou snahou, uměleckou tvorbou nebo riskantním postojem. Výstava je koncipovaná jako putovní projekt, který se po několika reprízách v různých evropských městech (Vídeň, Sibiu, Istanbul) vrátí zpět obohacený o národní specifika a nové souvislosti.

Cílem výstavy je ukázat vývoj architektury v nových celoevropských a světových souvislostech bez stále ještě běžného a většinou zcela zkreslujícího rozdělování na západní a východní svět. Hledá se odpověď na otázku, jak prospěly a přispívají umění a architektura k osvobození člověka. I od umění a architektury.

Součástí bude doprovodná výstava v areálu brněnské Vlněny na Přízově ulici v blízkosti hlavního nádraží. Tento areál začal vznikat již v 19. století a mezi válkami se rozrostl ve velké textilní továrny Stiassni a Neumark. Po znárodnění vznikl n. p. Vlněna, který se proslavil v šedesátých letech zejména tvorbou tzv. artprotisu. Netkané závěsné textilie navrhované soudobými umělci (Inez Tuschnerová, Antonín Kybal) se staly součástí interiérů významných budov té doby. Výstava v jedné z továrních hal bude svědectvím o době fungování závodu včetně politických souvislostí, které budou přiblíženy kurátorskou instalací z materiálů ve Vlněně nalezených.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)