Reportáže

Pomocí konstrukcí – mnohdy krkolomných – nám Eva Koťátková nabízí díla vztahující se v zásadě k jednoduchým, základním otázkám každodenního života. Jak sama uvádí, zabývá se situacemi, jako je společenská izolace a neschopnost komunikace. Ukazuje roli jedince v nejpodstatnějších sociálních strukturách, kterými jsou domov, rodina, škola. Jakýsi vlastní „životopis“, který je pastí, v níž může být člověk lapen, kdy nás zradí vlastní tělo či se proti němu bouří okolní prostředí. Také tématem nejnovějšího projektu připraveného přímo pro prostory českobudějovického Domu umění je „životopis“.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)