Reportáže

Pražské duo Kateřina Zochová – David Landa s programem Chlapec a paprsek představí živý animovaný film s improvizovanou hudbou.

Výtvarně vychází z tradic ploškové animace. Jemné kresby, papírové loutky a objekty však dvojice komponuje živě během projekce na základě samplingu a okamžité digitální postprodukce v prostředí PureData. Jednotlivé segmenty obrazu jsou původně rozkresleny v animačních fázích podobně jako ve filmové animaci. Ty jsou poté naskenovány nebo nasnímány kamerou a je s nimi nadále zacházeno jako s virtuálními papírovými loutkami. V tomto výtvarně pozoruhodném řešení využívají autoři téměř monochromní barevnou škálu a kombinaci digitální montáže se skutečnými fyzickými zásahy do papíru. Pohybují se tak ve zvláštním prostoru mezi hmotným světem animačního stolu a digitálním prostorem, přičemž zmíněná podvojnost má spíše charakter snoubení než protikladu. Představení předkládá jednoduchý poetický příběh, v němž se pojí výtvarné kvality obrazu s nenápadně melancholickými náladami. Pro autory je příznačná „okázalá nenápadnost“, zvukové a obrazové ztišení k nenápadným pohybům a jemným zvukovým erupcím, které nabízí intimní prožitky zbystřené divácké pozornosti.

Kateřina Zochová – harfa, elektronika, animace

David Landa – animace, live video

 

Volné brněnské seskupení tvořené výtvarníky a hudebníky Veronikou Vlkovou, Antonínem Koutným a VJ Kolouchem se schází unikátně k improvizovanému předstevní pro Komunikační prostor Školská 28. Hudebně program vychází ze spolupráce Vlkové a Koutného na projektu Teve, který i v minulosti s oblibou využíval meotarové a světelné projekce. V případě tohoto programu nepůjde o obvyklou psychedelickou písňovou formou, ale o spojitější improvizované a náladové hraní. V duchu tradice brněnského okruhu směřuje trio k budování intenzivních nálad a prožitků vycházejících z přesně formované vizuality a intuitivní zvukové improvizace. Obrazová část je z části založena na kresbách a animacích Veroniky Vlkové, dále rozpracovaných a živě animačně dotvářených VJ Kolouchem. Forma otevřené symbiózy dvou výtvarných přístupů bude v tomto případě tmelena algoritmy Kolouchových nástrojů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)