Reportáže

Galerie mládí je projektem deseti samostatných a kolektivních výstav reagujících na identitu brněnské Galerie mladých.The gallery Mládí is a project of ten solo and collective exhibitions responding to the identity of the Gallery of young artists in Brno. Je formou velké přehlídky současného umění rozložené do deseti výstav dotýkajících se okruhu vzájemně blízkých témat. Kurátor projektu Jiří Ptáček spolupracuje s autory, kterým se „mládí“ a „dětství“ stávají inspirací, materiálem či prostředkem uměleckého vyjádření. Klade si otázky, čím je současným umělcům „mládí“ a „dětství“ a čím se naplňuje obsah pojmu „mladý umělec“.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)