Výstavy

Sharon Kivland vystavuje poslední práce kreslené na jí sesbíraných časopisech, tiskovinách, letácích či objektech a reklamních materiálech z různých období.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)