Výstavy

Deserted Utopia – tedy opuštěná či prázdná utopie – je uměleckým projektem, který je založen na příkladech architektury vzešlé z procesu emancipace v moderní socialistické společnosti. Vynořiv se z kolektivního prostředí „socialistického města“, řadí se mezi projekty zabývající se „nejistou minulostí“, s níž se postsocialistické společnosti snaží smířit.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)