Výstavy

Zbigniew Libera vedl na přelomu let 2008 a 2009 dva semestry ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze. Program práce se studenty vytvořil na základě teorie otevřené formy Oskara Hansena a aktivit dua KwieKulik ze 70. let. Ve svém Studiu otevřené formy Libera vypracoval vlastní originální sérii metod práce se studenty a tím dal tradici otevřené formy nový rozměr.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)