Výstavy

Výstava se zaměřuje na výběr konkrétních děl umělců několika generací. Tato díla jsou kurátorsky vybrána na základě určitého referenčního klíče. Tím je důraz na oproštěnost a reduktivnost formy a na základní obrazové a prostorové formy – kruh, čtverec, obdélník, linie, osa, krychle, kvádr, koule apod. Zároveň je sledován jejich přenos do zvěcňovaných či metaforických poloh (např. koule/hlava, linie/horizont, obdélník/dveře).
V každém takovémto FUNDAMENTU je odhalován obsahový SEDIMENT, něco, co zde uvízlo a co má svou platnost pro sdělování nějaké situace (prostorové, obsahové, vztahové, významové). Zároveň jsou sledovány i formy v mezistavu, v situaci transformace, formy organické, ale i formy hybridní.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)