Výstavy

Nový projekt Pavly Scerankové (*1980) tematizuje lidský sen, jenž se mnohdy stává neodbytným a naléhavým. Proto se autorka rozhodla nalézt smysl jeho sdělení a zrekonstruovat jej pomocí projekce a interaktivního objektu.

Výstava s názvem Zpráva z neokortexu umožňuje divákovi nahlédnout do prostoru „nevědomí“ a zároveň mu ponechává místo k vlastnímu výkladu, nadsázce a hře. A to i za tu cenu, že se jedná o hru mrazivou, vedoucí k nepochopení, nebo alespoň k částečnému porozumění sobě samému. Fyzickou konfrontací s tvarově nejednoznačným objektem a vizuálním prožitkem vzniká v našich myslích náš vlastní obraz, jenž je skutečným sdělením mladé umělkyně.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)