Reportáže

Stručný popis performance May the Horse Live in Me je zkoumání tělesnosti prostřednictvím biotechnologií, kdy je lidské tělo kříženo s koněm injekcí koňského séra z koňské krve. V tomto případě je hlavním cílem prozkoumat terapeutické účinky, pro které byla koňská krev upravena tak, že je v souladu s lidskou a má léčebné účinky. Za tímto účelem Marion Laval-Jeantet zkoumá a testuje různé tkáně koní a jejich imunoglobuliny. Koňské imunoglobuliny identifikují cílové tkáně a vyvolávají specifické funkční reakce. Tento obřad krevního bratrství vyvolává otázky o mezích druhů a předpokladu dominance lidí nad zvířaty. Jsou zvířata budoucnost člověka?

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)