Výstavy

Judith Hütter ve své sólové výstavě Komora srdce udělala z bílé krychle blikání uvnitř srdeční komory. Rozsáhlá práce, sestávající z objektů, fotografie, světla a malby, se zabývá umístěním duše a prostorem psychiky. Nalezené objekty autorka většinou upravuje pomocí akrylátové barvy a tvoří částečné kreativní východisko, ale také nechává objekty plnit symbolickou funkci.

Pro Hütter jsou nezbytné procesy výstavby a dekonstrukce, které se projevují jako loop: hra s vnímáním prostoru, původem symbolů a významem změny. Dalším nástrojem v její praxi je šance, možnost či náhoda, což se odráží například v Rorschachově testu nebo puzzle-práci a vytváří různé výklady a asociace.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)