Výstavy

Radim Labuda sa systematicky venuje práci s videom v jeho „turistickej“ podobe. Bez plánu nachádza a zaznamenáva obrazy a situácie, ktoré takto osamostanené z tkaniva reality a prenesené do nových kontextov vstupujú do vzťahov signifikácie. Vidoeinštalácia „Suspendované mytológie“ je pokusom o ďalší pohľad na takto získavaný materiál a o jeho analýzu v opozícii k pohyblivým obrazom, ktoré divákom servírujú médiá. Autor hľadá a zároveň odďaľuje možnosti, akými tieto obrazy môžu vstúpiť do komplexných mytologických vzťahov.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)