Výstavy

Anna Daučíková (*1950) sa venuje predošetkým gendrovým témam a otázkam hľadania identity. Jej tvorba je charakterizovaná v súradniciach videoumenia, performancie a feministického umenia.Prezentované čiernobiele fotografické súbory z moskovského / sovietského obdobia sú pre slovenské prostredie takmer neznáme, nakoľko väčšina z nich v ňom nebola nikdy vystavená. Do istej miery spresňujú jej neskoršiu tvorbu realizovanú predovšetkým v médiu videa.  Ukazujú, že viac než feministické stanoviská zaznievajú v dielach skôr sociálne a politické postoje, ktoré sú oveľa zásadnejšími charakteristikami jej tvorby.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)