Předobrazy, prostor, abstrakce

Výstavní projekt Jiřího Thýna (*1977) Předobrazy, prostor, abstrakce volně navazuje na estetiku středoevropské meziválečné avantgardy. Jako předobraz si autor mimo jiné vybral čtyři plastiky unikátního českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda (1889–1927), které vznikaly mezi léty 1911–1916. Skrze ně autor ve své volné tvorbě dospívá k objevení dalšího fotografického prostoru, třetí dimenze. Gutfreundův kubismus – jako předstupeň … Continue reading Předobrazy, prostor, abstrakce