Reportáže

Erotická Revue je drzým přivlastněním názvu stejnojmenného časopisu vydávaného počátkem 30. let v prostředí pražské surrealistické skupiny. V meziválečném období bylo možno tento „typ textového a obrazového materiálu“ distribuovat pouze jako bibliofilský soukromý tisk, pro nějž platila přísná pravidla. Především nesměl být „veřejně prodáván, ani vyložen, ani půjčován, ani jinak rozšiřován nebo zařazen do veřejných knihoven“. Rovněž přispěvatelé se většinou skrývali za monogramy nebo nejrůznějšími pseudonymy.

Anonymita, která nám umožňuje konat i v dnešní době ve věcech sexuality svobodně, byla převzata jako určující princip nového projektu. Nikde nebudou uváděna jména oslovených umělců ani těch, kteří tyto autory vyzvali k participaci na současné verzi Erotické Revue. Tajemství, nerovnou hru mezi zasvěcenými a těmi, jež jsou nuceni pouze se dohadovat, lze rovněž brát jako možnou metaforu erotických vztahů. Co tedy můžeme prozradit? V prostorách GASK uvidíte více jak čtyři desítky vizuálních a textových záznamů od dvaceti současných umělců. Světlo světa spatří rovněž tištěná varianta Erotické Revue, jež se stala roznětkou tohoto projektu.

Konečně je třeba podotknout, že ambicí Erotické Revue není rozšířit obsáhlou řadu výstav a publikací na téma Erós ve výtvarném umění, ale vytvořit otevřené testovací pole. Experimentem prověřit, zda lze „nutkání pudů“ zahrnout do současné umělecké praxe jinak než jako pouhou senzaci.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)