Výstavy

SKÚTER III prináša tretí ročník bienále mladého umenia – reprezentatívnej prehliadky nastupujúcej generácie umelcov do 35 rokov na èeskej a slovenskej výtvarnej scéne, ktorí prinášajú osobité uvažovanie o dnešnom svete a súèasnom obraze (bez rozdielu volby médií: malba, fotografia, print, objekt, video a pod.). Hlavným zámerom usporiadatelov je vytvori periodickú platformu pre prezentáciu súèasného výtvarného jazyka a konfrontácie jednotlivých prístupov.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)