Reportáže

ESSL ART AWARD CEE je cena určená mladým umelcom z Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Rumunska, Slovinska, Slovenska a Maďarska udeľovaná každé dva roky. Medzinárodná porota vyberie z viac ako 400 prihlášok za každú krajinu 10 umelcov a ich diela, ktoré budú prezentované počas Večera nominovaných ESSL ART AWARD. Dvom umelcom bude udelená cena a ich diela budú prezentované na výstave v ESSL MUSEUM súčasného umenia v Rakúsku spolu s dielami víťazov z každej krajiny.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)