Výstavy

Výchozím bodem práce Pradraga Damjanoviče je „malá kresba“, umělecká forma, která je často nejintimnějším a nejspontánnějším přímým záznamem umělcova toku myšlenek, pocitů a nálad.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)