Výstavy

Aleksandra Vajd a Hynek Alt proměňují svým novým projektem etc. galerii ve vlastní dočasnou laboratoř. Po dobu tří týdnů počínaje středou 6. dubna budou v prostoru galerie pracovat na nové sérii fotografií, kterou souborně představí na konci svého působení ve středu 11. května v podobě autorské knihy a instalace.

Nově vzniklé práce budou autoři postupně vystavovat v prostoru galerie, který začne fungovat jako ateliér-dílna a současně jako otevřený prostor pro diváka. Ten může volně nahlížet v průběhu projektu na tvůrčí proces a s ním i na dílčí a soustavné výsledky tvorby obou umělců.

Výrok You Can’t Change the Weather je výchozím postulátem pro klimaktické experimenty, které budou autoři provádět uvnitř galerie. Simulace základních atmosférických podmínek charakteristických pro náš region je volnou paralelou k utopistickému přístupu umělce snažícího se pojmout a obsáhnout okolní svět a chod věcí. Jinými slovy: zachytit vnější řád světa a jeho zákonitosti je nemožné i přes naše předem připravené konstrukty.

Působení Aleksandry Vajd a Hynka Alta v etc. galerii je experimentem: po divákovi vyžadují jeho vlastní zaangažovanost a intervenci, která vede přirozeně k dialogu a k vytvoření nové situace, a tím k narušení klasického vztahového uspořádní pozic umělec – divák v rámci galerijního prostoru.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)