Výstavy

Výstavný projekt pod názvom „Ele-mentální gesta“ predstavuje dvojicu autorov strednej generácie, ktorí sa výrazným spôsobom podieľali na českej a slovenskej výtvarnej scéne posledného desaťročia.

Ide o stretnutie Milana Housera (1971) a Viktora Freša (1974), dvoch absolventov pražskej AVU, ktorí zdieľajú spoločnú platformu výtvarnej práce. Autori vychádzajú z post-konceptuálnych postojov a vytvárajú jednoduchý jazyk minimalistických foriem a procesov. Preferujú koncentráciu na jeden razantný vstup, jeden primárny zásah, či základný tvar a ako naznačuje názov výstavy pôjde zároveň o príbuzný maliarsko-sochársky dialóg elementárnych giest a jednoznačných foriem.

Houser rozvíja svoje myslenie v médiu maľby – prenáša mnohokilogramové akrylové hmoty na plátno, ktoré zviditeľní blindrámový obrazec; necháva stekať maliarsku hmotu vplyvom gravitácie, či necháva pôsobiť akryl a nitrocelulózový lak na obrazovej ploche. Frešo v tvorbe súčasných sôch a objektov využíva vlastnosti a možnosti materiálu (komatexové platne, plasty, drevené hranoly, hliníkové lišty), vytvára inverzné situácie a sériu nefunkčných objektov (červený vertikál s kolieskami; kocka z plastových okien; čierny hranol, zasadený v hliníkovej konštrukcii a pod.).

Na výstave dominuje jedno nekompromisné slobodné gesto, jednoduchý pevný tvar bez povinných estetických predohier. Toto podobné mentálne nastavenie a práca s materiálom v špecifickom priestore galérie Meetfactory prináša potrebné napätie a zaujímavý dialóg aktuálnej výtvarnej reči.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)