Výstavy

Galería parásito/… ve spolupráci s prostorem Tranzitdisplay s potěšením uvádí první samostatnou výstavu uruguayského konceptuálního umělce Luise Camnitzera v České republice. Výstava zahrnuje široké spektrum prací z Camnitzerovy tvorby posledních desetiletí.

Není to však pokus o retrospektivu – cílem je spíše upozornit na některé aspekty jeho uvažování. Výběr prací vystavený v prostoru Tranzitdisplay zahrnuje období od roku 1960 po současnost, a to včetně dvou nových projektů vytvořených pro české diváky. Na výstavě bude k vidění rovněž dílo This is a mirror. You are a written sentence (Toto je zrcadlo. Ty jsi napsaná věta, 1966), považované za jeho první konceptuální práci, které bylo přepracováno tak, aby bylo srozumitelné pro místní publikum. Díla založená na textech byla přeložena do češtiny, aby se tak zpřístupnil jejich původní význam.

Využívání tištěného jazyka je v Camnitzerově díle hlavním vizuálním činitelem. Slova mu dovolují vytvářet díla založená na idejích jako protikladu fyzických obrazů; tato díla vyvolávají nečekané interpretace a matou nás. A pomineme-li plodné území nejistoty, pak jsme nuceni vytvářet své vlastní závěry. Výstava v prostoru Tranzitdisplay kombinuje některá z jeho nejčastějších témat: politiku, identitu, kritiku institucí a schopnost prožívat skutečnost prostřednictvím jazyka.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)