Výstavy

Výměnou míst na dobu jednoho měsíce chceme sjednotit to, co považujeme za nejzajímavější okruhy mladého polského umění z Poznaně a Varšavy. Zdá se nám, že se u malých galerií zapomíná na fakt, že se jedná především o mobilní instituce.

Komentáře vypnuty.