Výstavy

Manifest Wellness centra – Volba pracoviště je velice často spíše výsledkem výhodnosti, klamů statistik, sentimentu, politických či mediálních tlaků nebo osobních předsudků a zájmů.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)