Výstavy

Výstavní projekt Škvíra ke štěstí vyhledává a prozkoumává osvobozující škvíry, které existují na hranicích represivních sociálních systémů od východoevropského pojetí komunismu až po globální kapitalismus. Tváří v tvář dokonalým strategiím jak absorbovat kritiku a systematickou mobilizaci vlastní kreativity, sociability a sentimentu pro ekonomické cíle vyhledává projekt nové způsoby rezistence, která narušuje nekonečný útlak produkce. Výchozím bodem výstavy je inspirace inovativními strategiemi dělnického odporu, využívanými za dob komunismu pro čerstvé pokusy představit si jiné alternativy, lokalizovat únikové cesty a především narušit hladký povrch současného neo-liberálního kapitalistického pořádku.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)