Výstavy

Vít Soukup na své nejnovější výstavě v prostorách Karlín studios prezentuje výsledek své roční tvorby, v němž s pro něj příznačnou malířskou senzitivitou transformuje svět virtuálních „hrdinů“ dětských hraček či filmových pohádek pro dospělé (figurky indiánů i Hvězdné války) do souboru postav, jež reflektují i hodnotovou ambivalenci dnešního světa s jeho podvědomou vírou v novodobé světce-ochránce v podobě „hrdinů“, počínaje Supermanem a konče tálibánským mučedníkem. Pro tento hodnotový systém s jasnými protipóly dobra a zla, který umožňuje úkryt před postmoderní relativizací hodnot a v českém případě i nihilistickým švejkovstvím, je přímo ukázkovým modelem svět Hvězdných válek, který je také hlavním a scelujícím tématem tohoto Soukupova projektu, jemuž dominuje sochařská podoba Dartha Vadera v klíčovém okamžiku rozhodování se mezi temnou a světlou stranou síly. Samotný název výstavy pak můžeme sice chápat také v kontextu Lucasovy americké pohádky, ale především jako autorův příspěvek k onomu pořád tak zaneřáděnému „vlastenectví“, jemuž kraluje jako jeden z mála domácích bojovníků „superhrdinů“ hejtman Žižka, tyčící se nedaleko galerie.

Viktor Čech

Komentáře vypnuty.