Výstavy

Příběhy ze severu řeší přetrvávající paměť a citlivost k dopadům specifických historických okolností. Je zajímavé sledovat, jak se umělci pokouší zkoumat procesy formování kolektivní paměti a její odraz v aktuální situaci na severu Velké Británie.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)