Výstavy

Na výstave Showrooms predstavuje Peter Barényi (1978) sám seba ako jednu z nosných tém vlastnej umeleckej tvorby.Osobité, tematicky i technicky minimalizované diela sú vizualizáciou jeho premýšľania o javoch každodenného života. Druhou kľúčovou témou aktuálneho výberu z videoinštalácií, inštalácií a objektov je autorov vzťah k mame a jej smrti. Nič neskrýva ani nezastiera, nepatetizuje spomienky na ňu, ani diváka nedrví svojím smútkom. Ako tretiu prezentuje kolekciu amatérskeho fotografa Dušana Veselovského, ktorý na základe Barényiho oslovenia vytvoril komentované fotokoláže z autorovho života. Zmes faktov a fikcie nám znepokojivo pripomína, že bez ohľadu na vlastný, viac či menej intenzívne budovaný obraz o sebe samom, nás vo svete vyznačujú najmä obrazy a myšlienky tých druhých.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)