Výstavy

Veronika Hliničanová predstavuje pod jednou strechou svoje posledné projekty, v ktorých prevláda médium videa a kresby. Všetky projekty sú silne intuitívne, expandujúce z autorkinho vnútra. Za na pohľad jednoduchými prácami sa skrývajú dlhé hodiny skúmania rôznych problémov prežívania jednotlivca, alebo celej spoločnosti.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)