Reportáže

SVĚT ZÍTŘKA V SOCIALISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU V LETECH 1948–1978. Výstava představí vize budoucnosti v umění a populární kultuře poválečného Československa. Současně ukáže dobový kontext, který je pomáhal formovat. K němu patřila víra v komunistickou utopii a neomezený vědecko-technický rozvoj. V 50. letech a první polovině 60. let prezentovala populárně-kosmonautická ilustrace kompaktní komunisticko-utopickou ideologii lepšího, technologicky vyspělého zítřka. Od 60. let však do ní stále nepřehlédnutelněji začal pronikat pesimismus a obavy z možné celosvětové apokalypsy. Přes různá omezení v této době vzkvétal vědeckofantastický žánr. Výstava nechce vyprávět podrobné dějiny sci-fi v Československu, ale na příkladech ukázat jeho estetiku tak, jak se projevovala v knižních a časopiseckých ilustracích, filmu a designu, a současně doložit jeho vliv na dobové výtvarné umění a architekturu. Výstava kombinuje prezentaci originálních artefaktů s jejich interpretací pomocí současných výstavnických prostředků, doprovodí ji obsáhlá monografie.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)