Výstavy

Bezobsažné titulování, opakované vytěžování vytěženého a principy soutěže nepřináší na pole kultury a obecně mezi lidi nic dobrého. Podobně jako umělé zásahy, bez kterých by se nefunkční systém rozpadl. Podnětem pro společnou výstavu Květy a Jiřího bylo postavení dvou měst v soutěži proti sobě. Zde jsou vedle sebe, sama za sebe, v osobní soutěži vlastního života s prostředky, které si pro boj vybrala, nebo které se jim hodily.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)