Výstavy

FADE IN je technický termín v editácii videa pre zosvetľovanie obrazu do jeho skutočnej podoby. Fade in je aj metaforou transportu generácie výtvarníkov, z ktorých mnohí budú onedlho pôsobiť na výtvarnej scéne.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)