Výstavy

Druhá část mezinárodní výstavy a festivalu politického umění.Výstava CZECHPOINT je průřezem českého a slovenského, ale i mezinárodního mladého umění zabývajícího se politickými tématy. Název Czech Point vychází z anglického pojmu check point, tedy kontrolní stanoviště, který se v českém povědomí spojuje především s politicky ožehavými hraničními přechody, ať už jde o bývalé rozdělení Východního a Západního Berlína nebo současné hranice mezi územím Izraele a Západním břehem. CZECHPOINT má po dobu svého konání aktivizovat potenciál českých i zahraničních umělců, jejichž práce se dotýká politických témat. Praha se tak stane v přeneseném slova smyslu místem akcentované politické angažovanosti a „kontrolním stanovištěm“ nabízejícím setkání různorodých politických názorů a komentářů.

Cílem výstavy je představit nastupující generaci umělců v konfrontaci s již zavedenými uměleckými osobnostmi a zmapovat výběr politických témat, která jsou pro ně důležitá. Výběr umělců a jejich přístup ke zpracování politické tematiky je záměrně různorodý, stejně jako zastoupená média sahající od malby, fotografie a objektu k videu, animaci a konceptu.

Projekt navazuje na výstavu POLITIK-UM / New Engagement pořádanou Centrem pro současné umění Praha ve spolupráci s Goethe Institutem Praha. Kontroverze provázející zahájení výstavy poukázaly na problematický vztah, který má značná část české veřejnosti k temným stránkám vlastní národní historie i současnosti, a oživily debatu o takových citlivých tématech, jakým je odsun sudetských Němců, problém uprchlíků, nesnášenlivost k menšinám či úplatnost veřejných činitelů.

Výstava CZECHPOINT se po čtyřech letech vrací k problému angažovaného umění s vědomím, že nelze dvakrát vstoupit do jedné řeky. Světová politická scéna se od roku 2002 v mnohém změnila a tato zkušenost se intenzivně odráží i v dílech mladých českých a slovenských umělců. Přes tento trend, odrážející napojení místního uměleckého provozu na globální politickou problematiku, je umění často vnímáno laickou i uměleckou veřejností jako nadčasové, a proto důsledně apolitické. Výstava CZECHPOINT se pokouší tento pohled na věc přehodnotit.

Komentáře vypnuty.