Reportáže

Výstava Home edition prichádza s pokusom reflektovať dnešnú každodennosť, pokoj všedného života ďaleko od inštitúcií, ktorý nazývame domovom.Domov sa za posledné storočie radikálne zmenil, tak ako sa zmenil aj sociálny poriadok. Z priestoru intimity a tradičnej rodiny, ktorý je v priamom protiklade s miestom práce a inštitúciami, sa zmenil na otvorený priestor charakterizovaný rôznymi formami spolunažívania a komunikácie. Mobilita a flexibilita, existenciálne nomádstvo sa mieša s úžasnou archaickosťou a staro-novými domácimi rituálmi. Domov ako komerčný produkt life-stylových časopisov je zároveň priestorom, kde najdlhšie pretrvávajú zvyky a fungovanie komunity na princípe solidarity a daru. Uvidíme, že domov je miestom, kde sa paradox archaickosti s radikálnym rozvojom objavuje obzvlášť farbisto.

Autorky zo Slovenska a zo zahraničia prizvané do projektu sa vo svojej tvorbe alebo vo vybraných dielach ťažiskovo venujú problémom súkromného priestoru ako miesta intimity, miesta individuálnej fantázie, rodinnej pohody a neustálej deľby práce, ale aj miesta izolácie a vnútorného nepokoja. So zariaďovaním, zútulňovaním a skrášľovaním najbližšieho prostredia súvisiace rituály sú stredobodom záujmu prác viacerých z nich. Ich prístupy sa vyznačujú nevtieravým humorom, hravosťou, ktorej základom je pozorovanie najbližšieho okolia, vecných úkonov, individuálnych prejavov všedného života. Vyznačujú sa istou formou bizarnej narácie a vizuality, ktorá korešponduje s absurditou niektorých každodenných situácií a problémov v súkromí. Na výstave sa autorky predstavia dielami z posledného obdobia, viaceré z nich budú slovenskej verejnosti prezentované prvý raz. Výber sa vyznačuje mediálnou rôznorodosťou: video, inštalácia, fotografia, maľba, kresba, objekt.

Napriek tomu, že dôraz nie je kladený na problém gendrovej diferenciácie, výber autoriek a ich mapovanie témy automaticky kladie otázky a ponúka interpretačné roviny súvisiace s rodovou tematikou v súčasnom umení. Tie môžu byť nesmierne prínosné, ak prestaneme používať modernistické meradlá, vrátane kategórie ideológie a inštitúcie. V tomto smere môže výstava, so svojim konceptom a konfrontáciou jednotlivých prístupov priniesť nové podnety aj pre formulovanie gendrových tém.

Stredoslovenská Galéria Banská Bystrica

09.marec 2011 – 05.jún 2011

 

Východoslovenská galéria Košice

23. jún 2011 – 24. júl 2011

 

1 příspěvek k “Home edition”

  1. Jan Twentyfortysix napsal13. srp. 2011:

    Who is more feminist?
    Those who speaks of house work or those who just do what they want to do leaving their home work behind? Isn’t the house work theme just a lack of further expression and mental freedom?

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)