Výstavy

Cieľom súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB pre mladých umelcov je pomôcť mladým talentovaným výtvarníkometablovať sa na profesionálnej umeleckej scéne a zároveň propagovať súčasné výtvarné umenie širokej verejnosti. Putovná výstava je prvou príležitosťou ukázať retrospektívu ocenených aj v ďalších slovenských mestách. O popularite súťaže hovorí počet prihlásených malieb – napríklad v ostatnom piatom ročníku to bolo 87 autorov. Súťaž Maľba je dlhodobým projektom v nadačnom programe pre Umenie, ktorej poslaním je podporiť súčasné slovenské výtvarné umenie a pomôcť začínajúcim výtvarníkom naštartovať ich umeleckú kariéru. Profily finalistov a ich diela z doterajších ročníkov nájdete aj vo virtuálnej galérii na stránke www.nadaciavub.sk.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)