Reportáže

Nové Slovensko (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918–1949

Výstava v skratke predstavuje prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období. Ukazuje, ako moderné umenie na Slovensku reflektovalo prejavy, „výdobytky“ modernej civilizácie a ako spoluvytváralo celkový vizuál doby. Na výstave sú prezentované nielen tradičné výtvarné žánre, ako maľba, kresba, plastika, ale dôraz je najmä na fotografickom materiáli a na artefaktoch úžitkového umenia. Predstavuje fotografické kolekcie Jaromíra Funkeho, Miloša Dohnányho, Karla Plicku spolu s dielami vrcholnej avantgardy Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu a tiež úžitkového umenia.

 

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)